Συναισθηματική Νοημοσύνη: Μάθε να Συνεργάζεσαι με τους Άλλους

Θέλεις να αποκτήσει το παιδί σου τα εργαλεία μιας χαρούμενης και επιτυχημένης ζωής;

Αν ναι, τότε κρατάς το σωστό βιβλίο στα χέρια σου!

Αυτή η σειρά βιβλίων απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να καλλιεργήσουν στα παιδιά τους «τις βασικές δεξιότητες επιτυχίας του 21ου αιώνα», όπως αναφέρονται από καθηγητές των Πανεπιστημίων Harvard, Stanford, Yale κ.λπ.

Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης βοηθάνε το άτομο να καταλαβαίνει τον εαυτό του και τους άλλους, να ρυθμίζει τα συναισθήματά του, να δημιουργεί υγιείς σχέσεις, να συνεργάζεται, να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει και να είναι ικανοποιημένο και χαρούμενο.

Χωρίς σχόλια